بین المللی

شرکت تولید کننده مواد فعال دارویی (API).

توانمندسازی سلامت جهانی با تخصص قابل اعتماد و راه حل های قابل اعتماد

در شرکت ایمیجن، ما در خط مقدم نوآوری دارویی ایستاده ایم و از 30 سال تعهد تزلزل ناپذیر خود برای تعالی در صنعت استفاده می کنیم. با تمرکز قوی بر تحقیق و توسعه (R&D)، ما پیشگام پیشرفت هایی هستیم که آینده مراقبت های بهداشتی را شکل می دهد. ما به عنوان یک شرکت تولید کننده معتبر دارای گواهی GMP مستقر در ایران، در تولید مواد فعال دارویی (API) که به عنوان ستون فقرات بسیاری از داروهای نجات دهنده عمل می کنند، تخصص داریم. تعهد ما به تحقیق و توسعه پیشرفته تضمین می کند که ما نه تنها استانداردهای صنعت را برآورده می کنیم بلکه از آن فراتر می رویم و راه حل های نوآورانه ای ارائه می دهیم که زندگی را متحول می کند و پارادایم های مراقبت های بهداشتی را دوباره تعریف می کند.